Omzettingstabellen papieren centrale examens vmbo KB
Algemene vakken - tijdvak 2 - 2017


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
17461Nederlands CSE KB530,7
17468Duits CSE KB420,5
17471Engels CSE KB441,3
17480Spaans CSE KB431,4
17483economie CSE KB491,0
17486maatschappijleer 2 CSE KB521,0
17489aardrijkskunde CSE KB531,9
17492geschiedenis en staatsinrichting CSE KB541,2
17495wiskunde CSE KB761,1
17498natuur- en scheikunde 1 CSE KB650,8
17502biologie CSE KB621,0