Omzettingstabellen centrale examens vmbo GL en TL
Algemene vakken - tijdvak 2 - 2017


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
17462Nederlands CSE GL en TL510,3
17466Frans CSE GL en TL471,2
17469Duits CSE GL en TL471,0
17472Engels CSE GL en TL471,4
17481Spaans CSE GL en TL431,8
17484economie CSE GL en TL580,7
17487maatschappijleer 2 CSE GL en TL611,5
17490aardrijkskunde CSE GL en TL550,7
17493geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL620,9
17496wiskunde CSE GL en TL791,0
17499natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL751,2
17500natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL621,4
17503biologie CSE GL en TL640,8
17504beeldende vakken CSE GL en TL600,5