Omzettingstabellen centrale examens vmbo GL en TL
Algemene vakken - tijdvak 1 - 2017


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
17162Nederlands CSE GL en TL510,3
17163Fries CSE GL en TL470,0
17166Frans CSE GL en TL491,2
17169Duits CSE GL en TL481,0
17172Engels CSE GL en TL461,4
17175Arabisch CSE GL en TL491,0
17178Turks CSE GL en TL530,5
17181Spaans CSE GL en TL451,8
17184economie CSE GL en TL550,5
17187maatschappijleer 2 CSE GL en TL611,5
17190aardrijkskunde CSE GL en TL580,7
17193geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL650,9
17196wiskunde CSE GL en TL760,8
17199natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL761,2
17200natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL671,4
17203biologie CSE GL en TL660,8
17204beeldende vakken CSE GL en TL650,5
17206muziek CSE GL en TL680,9
17207dans CSE GL en TL640,7
17208drama CSE GL en TL610,0
17205beeldende vakken CPE GL en TL (tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen, audiovisuele vormgeving)500,0