Definitieve omzettingstabellen centrale examens vmbo cspe GL
Beroepsgerichte programma's - 2017


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE voorlopig vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de voorlopige omzettingstabel te zien.

 

Op 7 juni jongstleden zijn voorlopige N-termen bekend gemaakt.
Een definitieve N-term die verschilt van de voorlopige N-term is gemarkeerd met  ◄ ►.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
17223grafimedia CSPE GL81◄0,6►
17288ITI (technologie in de gemengde leerweg - ict-route - intersectoraal) CSPE GL69◄1,0►
17289bouw (bouwtechniek - bouw-breed - metselen - schilderen - timmeren - fijnhoutbewerken) CSPE GL82◄0,9►
17290MEI (elektrotechniek - installatietechniek - metaaltechniek - metalektro - instalektro - techniek-breed) CSPE GL78◄1,1►
17291consumptief (consumptief-bakken - consumptief-horeca - consumptief-breed) CSPE GL100◄0,5►
17292HAV (administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie) CSPE GL103◄1,1►
17293Z&W (verzorging - uiterlijke verzorging - zorg en welzijn-breed) CSPE GL103◄1,2►
17294landbouw (landbouw - landbouw-breed) CSPE GL123◄0,5►
17297profielvak bouwen, wonen en interieur - CSPE GL1050,0
17300profielvak produceren, installeren en energie - CSPE GL94◄0,5►
17303profielvak mobiliteit en transport - CSPE GL880,0
17306profielvak media, vormgeving en ICT - CSPE GL850,5
17309profielvak zorg en welzijn - CSPE GL98◄1,7►
17312profielvak economie en ondernemen - CSPE GL94◄0,7►
17315profielvak horeca, bakkerij en recreatie - CSPE GL104◄0,4►
17318profielvak dienstverlening en producten - CSPE GL100◄0,6►
17321profielvak groen - CSPE GL97◄0,5►
Bijzonder aandachtspunt
Bij de omzetting van scores in cijfers van de profielvak-cspe’s hebben de profielvak-cspe-scholen speelruimte bij het hanteren van de N-term. De (plaatsvervangend) examensecretarissen van de profielvak-cspe-scholen zijn hierover op 11 april 2017 geļnformeerd via een mailing vanuit Examenblad.nl.