Omzettingstabellen papieren centrale examens vmbo BB
Algemene vakken - tijdvak 1 - 2017


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
17160Nederlands CSE BB400,9
17164Frans CSE BB381,0
17167Duits CSE BB391,2
17170Engels CSE BB411,0
17173Arabisch CSE BB391,0
17176Turks CSE BB430,7
17179Spaans CSE BB370,7
17182economie CSE BB531,1
17185maatschappijleer 2 CSE BB411,3
17188aardrijkskunde CSE BB512,1
17191geschiedenis en staatsinrichting CSE BB521,2
17194wiskunde CSE BB581,6
17197natuur- en scheikunde 1 CSE BB521,5
17201biologie CSE BB431,7