Definitieve omzettingstabellen centrale examens vmbo KB
Beroepsgerichte programma's - 2016


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE voorlopig vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de voorlopige omzettingstabel te zien.

 

Op 8 juni jongstleden zijn voorlopige N-termen bekend gemaakt.
Een definitieve N-term die verschilt van de voorlopige N-term is gemarkeerd met  ◄ ►.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
16213bouwtechniek-timmeren CSPE KB125◄0,6►
16215bouwtechniek-metselen CSPE KB134◄0,9►
16217bouwtechniek-schilderen CSPE KB108◄0,3►
16219bouwtechniek-fijnhoutbewerken CSPE KB105◄0,5►
16221bouw-breed CSPE KB111◄0,6►
16223elektrotechniek CSPE KB111◄0,6►
16225grafimedia CSPE KB950,0
16228installatietechniek CSPE KB112◄0,2►
16230instalektro CSPE KB119◄0,7►
16232metalektro CSPE KB146◄0,7►
16234metaaltechniek CSPE KB123◄0,3►
16236transport en logistiek CSPE KB73◄0,4►
16239voertuigentechniek CSPE KB127◄0,3►
16242verzorging CSPE KB105◄0,7►
16244uiterlijke verzorging CSPE KB120◄1,1►
16246zorg en welzijn-breed CSPE KB96◄0,6►
16248administratie CSPE KB110◄1,7►
16250handel en verkoop CSPE KB151◄1,3►
16252handel en administratie CSPE KB115◄1,4►
16254mode en commercie CSPE KB101◄1,1►
16256consumptief-bakken CSPE KB144◄0,6►
16258consumptief-horeca CSPE KB150◄0,3►
16260consumptief-breed CSPE KB134◄0,5►
16262plantenteelt open teelten CSPE KB83◄0,6►
16264plantenteelt gesloten teelten CSPE KB880,0
16266groene ruimte CSPE KB70◄1,0►
16268bloembinden en -schikken CSPE KB63◄0,2►
16270dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE KB100◄0,2►
16272dierhouderij en -verzorging gezelschapsdieren CSPE KB1050,0
16274verwerking agrarische producten CSPE KB79◄0,8►
16275agrarische bedrijfseconomie CSPE KB94◄1,8►
16276agrarische techniek CSPE KB70◄1,6►
16278landbouw-breed CSPE KB960,0
16280ICT-route CSPE KB84◄0,5►
16282techniek breed CSPE KB103◄0,4►
16284sport, dienstverlening en veiligheid CSPE KB95◄1,3►
16286intersectoraal, technologie en dienstverlening CSPE KB100◄0,3►
16288intersectoraal, technologie en commercie CSPE KB96◄0,2►
16290intersectoraal, dienstverlening en commercie CSPE KB100◄0,6►
16299profielvak bouwen, wonen en interieur - CSPE KB (pilot)105◄1,0►
16302profielvak produceren, installeren en energie - CSPE KB (pilot)148◄0,6►
16305profielvak mobiliteit en transport - CSPE KB (pilot)130◄0,4►
16308profielvak media, vormgeving en ICT - CSPE KB (pilot)1100,0
16311profielvak zorg en welzijn - CSPE KB (pilot)82◄1,4►
16314profielvak economie en ondernemen - CSPE KB (pilot)130◄1,4►
16317profielvak horeca, bakkerij en recreatie - CSPE KB (pilot)150◄1,0►
16320profielvak dienstverlening en producten - CSPE KB (pilot)153◄1,1►
16323profielvak groen - CSPE KB (pilot)138◄0,5►
Bijzonder aandachtspunt
Bij de omzetting van scores in cijfers van de pilot-profiel-cspe’s hebben de pilot-scholen speelruimte bij het hanteren van de N-term. De directeuren en de (plaatsvervangend) examensecretarissen van de pilot-scholen zijn hierover op 7 maart 2016 geļnformeerd via een mailing vanuit Examenblad.nl.