Omzettingstabellen papieren centrale examens vmbo KB
Algemene vakken - tijdvak 2 - 2016


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
16464Nederlands CSE KB531,0
16471Duits CSE KB441,5
16474Engels CSE KB450,6
16483Spaans CSE KB441,2
16486economie CSE KB461,3
16489maatschappijleer 2 CSE KB551,7
16492aardrijkskunde CSE KB582,3
16495geschiedenis en staatsinrichting CSE KB541,4
16498wiskunde CSE KB740,5
16501natuur- en scheikunde 1 CSE KB681,7
16505biologie CSE KB590,6