Omzettingstabellen centrale examens vmbo GL en TL
Algemene vakken - tijdvak 2 - 2016


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
16465Nederlands CSE GL en TL530,9
16469Frans CSE GL en TL481,0
16472Duits CSE GL en TL471,3
16475Engels CSE GL en TL460,7
16484Spaans CSE GL en TL451,7
16487economie CSE GL en TL571,1
16490maatschappijleer 2 CSE GL en TL631,6
16493aardrijkskunde CSE GL en TL591,3
16496geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL620,9
16499wiskunde CSE GL en TL760,7
16502natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL761,2
16503natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL661,2
16506biologie CSE GL en TL661,1
16507beeldende vakken CSE GL en TL611,0