Definitieve omzettingstabellen centrale examens vmbo cspe GL
Beroepsgerichte programma's - 2016


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE voorlopig vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de voorlopige omzettingstabel te zien.

 

Op 8 juni jongstleden zijn voorlopige N-termen bekend gemaakt.
Een definitieve N-term die verschilt van de voorlopige N-term is gemarkeerd met  ◄ ►.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
16226grafimedia CSPE GL880,0
16291ITI (technologie in de gemengde leerweg - ict-route - intersectoraal) CSPE GL66◄0,6►
16292bouw (bouwtechniek - bouw-breed - metselen - schilderen - timmeren - fijnhoutbewerken) CSPE GL84◄0,2►
16293MEI (elektrotechniek - installatietechniek - metaaltechniek - metalektro - instalektro - techniek-breed) CSPE GL76◄0,6►
16294consumptief (consumptief-bakken - consumptief-horeca - consumptief-breed) CSPE GL100◄0,8►
16295HAV (administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie) CSPE GL100◄1,4►
16296Z&W (verzorging - uiterlijke verzorging - zorg en welzijn-breed) CSPE GL105◄0,6►
16297landbouw (landbouw - landbouw-breed) CSPE GL100◄0,5►
16300profielvak bouwen, wonen en interieur - CSPE GL (pilot)92◄0,3►
16303profielvak produceren, installeren en energie - CSPE GL (pilot)96◄0,7►
16306profielvak mobiliteit en transport - CSPEGL (pilot)92◄0,4►
16309profielvak media, vormgeving en ICT - CSPE GL (pilot)850,0
16312profielvak zorg en welzijn - CSPE GL (pilot)89◄0,2►
16315profielvak economie en ondernemen - CSPE GL (pilot)114◄0,4►
16318profielvak horeca, bakkerij en recreatie - CSPE GL (pilot)132◄0,6►
16321profielvak dienstverlening en producten - CSPE GL (pilot)99◄1,3►
16324profielvak groen - CSPE GL (pilot)105◄0,4►
Bijzonder aandachtspunt
Bij de omzetting van scores in cijfers van de pilot-profiel-cspe’s hebben de pilot-scholen speelruimte bij het hanteren van de N-term. De directeuren en de (plaatsvervangend) examensecretarissen van de pilot-scholen zijn hierover op 7 maart 2016 geļnformeerd via een mailing vanuit Examenblad.nl.