Definitieve omzettingstabellen centrale examens vmbo BB
Beroepsgerichte programma's - 2016


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE voorlopig vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de voorlopige omzettingstabel te zien.

 

Op 8 juni jongstleden zijn voorlopige N-termen bekend gemaakt.
Een definitieve N-term die verschilt van de voorlopige N-term is gemarkeerd met  ◄ ►.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
16212bouwtechniek-timmeren CSPE BB110◄0,4►
16214bouwtechniek-metselen CSPE BB121◄0,9►
16216bouwtechniek-schilderen CSPE BB98◄0,6►
16218bouwtechniek-fijnhoutbewerken CSPE BB100◄0,7►
16220bouw-breed CSPE BB105◄0,9►
16222elektrotechniek CSPE BB101◄0,6►
16224grafimedia CSPE BB91◄0,2►
16227installatietechniek CSPE BB95◄0,8►
16229instalektro CSPE BB115◄1,6►
16231metalektro CSPE BB129◄0,9►
16233metaaltechniek CSPE BB110◄0,4►
16235transport en logistiek CSPE BB60◄0,1►
16238voertuigentechniek CSPE BB127◄0,3►
16241verzorging CSPE BB100◄1,0►
16243uiterlijke verzorging CSPE BB98◄1,0►
16245zorg en welzijn-breed CSPE BB91◄0,5►
16247administratie CSPE BB90◄1,2►
16249handel en verkoop CSPE BB140◄1,0►
16251handel en administratie CSPE BB112◄1,3►
16253mode en commercie CSPE BB90◄0,5►
16255consumptief-bakken CSPE BB161◄0,2►
16257consumptief-horeca CSPE BB136◄0,4►
16259consumptief-breed CSPE BB124◄0,6►
16261plantenteelt open teelten CSPE BB650,0
16263plantenteelt gesloten teelten CSPE BB68◄0,1►
16265groene ruimte CSPE BB81◄0,4►
16267bloembinden en -schikken CSPE BB63◄0,7►
16269dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE BB880,0
16271dierhouderij en -verzorging gezelschapsdieren CSPE BB96◄0,1►
16273verwerking agrarische producten CSPE BB81◄0,9►
16277landbouw-breed CSPE BB82◄0,1►
16279ICT-route CSPE BB74◄0,5►
16281techniek breed CSPE BB95◄0,6►
16283sport, dienstverlening en veiligheid CSPE BB89◄1,0►
16285intersectoraal, technologie en dienstverlening CSPE BB99◄0,8►
16287intersectoraal, technologie en commercie CSPE BB92◄0,5►
16289intersectoraal, dienstverlening en commercie CSPE BB100◄0,8►
16298profielvak bouwen, wonen en interieur - CSPE BB (pilot)100◄0,9►
16301profielvak produceren, installeren en energie - CSPE BB (pilot)118◄0,8►
16304profielvak mobiliteit en transport - CSPE BB (pilot)122◄0,5►
16307profielvak media, vormgeving en ICT - CSPE BB (pilot)86◄0,6►
16310profielvak zorg en welzijn - CSPE BB (pilot)80◄1,6►
16313profielvak economie en ondernemen - CSPE BB (pilot)122◄1,5►
16316profielvak horeca, bakkerij en recreatie - CSPE BB (pilot)150◄0,3►
16319profielvak dienstverlening en producten - CSPE BB (pilot)141◄1,2►
16322profielvak groen - CSPE BB (pilot)140◄0,5►
Bijzonder aandachtspunt
Bij de omzetting van scores in cijfers van de pilot-profiel-cspe’s hebben de pilot-scholen speelruimte bij het hanteren van de N-term. De directeuren en de (plaatsvervangend) examensecretarissen van de pilot-scholen zijn hierover op 7 maart 2016 geļnformeerd via een mailing vanuit Examenblad.nl.