Omzettingstabellen centrale examens HAVO
tijdvak 2 - 2016


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

 

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
16437HAVO Nederlands561,0
16439HAVO Frans490,0
16440HAVO Duits520,8
16441HAVO Engels491,1
16442HAVO Spaans471,2
16446HAVO geschiedenis721,3
16447HAVO aardrijkskunde631,0
16448HAVO wiskunde A811,0
16449HAVO wiskunde A (pilot)831,5
16450HAVO wiskunde B781,6
16451HAVO wiskunde B (pilot)751,6
16452HAVO natuurkunde741,5
16453HAVO scheikunde791,7
16454HAVO biologie751,0
16455HAVO economie471,3
16456HAVO management & organisatie600,8
16458HAVO tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving CSE801,7
16459HAVO filosofie471,4
16460HAVO maatschappijwetenschappen660,7
16462HAVO kunst (dans/drama/muziek/beeldende vormgeving/algemeen)651,0