Omzettingstabellen centrale examens vmbo BB - papieren examens
Algemene vakken - tijdvak 1 - 2015


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
15166Nederlands CSE BB401,2
15175Duits CSE BB390,6
15180Engels CSE BB390,3
15185Arabisch CSE BB401,0
15188Turks CSE BB400,7
15191Spaans CSE BB360,7
15194economie CSE BB451,2
15199maatschappijleer 2 CSE BB421,1
15204aardrijkskunde CSE BB (nieuwe examenprogramma)491,9
15206aardrijkskunde CSE BB (bezem - oude examenprogramma)461,1
15212geschiedenis en staatsinrichting CSE BB561,2
15217wiskunde CSE BB611,6
15222natuur- en scheikunde 1 CSE BB511,6
15229biologie CSE BB411,9