Omzettingstabellen centrale examens VWO
tijdvak 2 - 2015


Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het CvTE vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

 

CvTE-mededeling over de normering

Via de link onder het nummer krijgt u de omzettingstabel te zien.

Nummer Vaknaam Lengte scoreschaal N-term
15401VWO Nederlands711,3
15403VWO Latijn761,6
15404VWO Grieks740,4
15405VWO Frans500,5
15406VWO Duits470,5
15407VWO Engels500,5
15408VWO Spaans490,2
15412VWO geschiedenis771,0
15413VWO aardrijkskunde650,6
15414VWO wiskunde A790,8
15415VWO wiskunde A (pilot)821,9
15416VWO wiskunde B771,5
15417VWO wiskunde B (pilot)791,4
15418VWO wiskunde C790,7
15419VWO wiskunde C (pilot)761,2
15420VWO natuurkunde730,9
15421VWO natuurkunde (pilot)761,4
15422VWO scheikunde671,7
15423VWO scheikunde (pilot)671,9
15424VWO biologie701,2
15425VWO biologie (pilot)701,4
15426VWO economie491,3
15427VWO management & organisatie640,3
15430VWO filosofie440,9
15431VWO maatschappijwetenschappen710,7
15432VWO maatschappijwetenschappen (pilot)621,5
15433VWO kunst (dans-drama-muziek-beeldende vormgeving-algemeen)620,8