Omzettingstabellen centrale examens vmbo KB - digitale examens
Algemene vakken - 2014

 

Normering

Via de links op deze pagina komt u bij de door het College van Toetsen en Examens vastgestelde N-termen en omzettingstabellen.

CvE-mededeling over de normering

 

U opent de omzettingstabel bij een variant van het digitale examen door op de bijbehorende N-term te klikken.
Kunt u in het schooladministratiesysteem geen cijfers invoeren en kan de standaardscore niet via ExamenTester bepaald worden, dan kunt u gebruikmaken van de 'tabel omzetting cijfer naar standaardscore'.

Vaknaam

N-term behorende bij variant...

Lengte
score-schaal
1a 1b 2a 2b 3a 3b h1 h2 h3
Nederlands KB 0,5 0,4 0,5 0,9 0,7 0,4 1,0 0,6 0,9 45
Engels KB 0,0 0,2 0,2 0,1 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 45
Duits KB 1,9 1,6 1,6 1,5 1,7 1,8 1,9 2,3 1,9 45
economie KB 1,2 1,5 1,3 1,5 1,1 1,2 1,6 1,5 2,0 48
maatschappijleer 2 KB 1,0 0,5 0,8 1,0 - - 0,9 0,6 - 57
wiskunde KB

zie afzonderlijke tabel voor wiskunde

natuur- en scheikunde 1 KB 1,2 1,6 1,4 1,2 1,1 1,2 0,7 0,8 1,1 60
nask 1  KB pilot met Toolbox *)

zie afzonderlijke tabel voor nask 1 pilot met Toolbox

biologie KB 1,1 1,2 0,8 1,3 1,0 0,9 1,2 1,4 1,4 60

Voor de dyslexie-versie 1a-d geldt dezelfde N-term als voor variant 1a. Idem 1b-d en 1b. Idem h1-d en h1.

*) Alleen voor de scholen die meedoen met de pilot 'Toolbox nask 1 KB'

 

Vaknaam

N-term behorende bij variant...

Lengte
score-schaal
1 2 h1 h2
Frans KB 0,5 0,5 0,4 0,5 45
geschiedenis KB 0,8 1,2 1,1 0,7 59
aardrijkskunde KB 0,8 0,6 0,5 0,7 59

Voor de dyslexie-versie 1-d geldt dezelfde N-term als voor variant 1. Idem h1-d en h1.

 

wiskunde KB

 

N-term behorende bij variant...

Variantnummer 1a 1b 2a 2b 3a 3b h1 h2 h3
wiskunde KB 1,5 0,8 1,8 0,8 1,3 1,2 1,0 0,7 0,8
Scorelengteschaal L 65 65 65

63

65

64

65

67

66

Voor de dyslexie-versie 1a-d geldt dezelfde N-term en dezelfde L als voor variant 1a. Idem 1b-d en 1b. Idem h1-d en h1.

Deze N-termen voor wiskunde-KB-digitaal zijn op 7 juni bekend gemaakt.

NB1 De lengte van de scoreschalen is niet voor alle varianten hetzelfde!

NB2 De herkansingsvarianten staan in de drie meest rechtse kolommen.

 

Handleiding ‘Omzetting scores in cijfers wiskunde-KB-digitaal 2014’

 

 

Alleen voor de scholen die meedoen met de pilot 'Toolbox nask1 KB'

 

N-term behorende bij variant...

Variantnummer 1a 1b 2a 2b 3a 3b h1 h2 h3
pilot-examen-toolbox nask1-KB 1,2 1,6 1,4 1,3 1,1 1,2 0,7 0,8 1,1
Scorelengteschaal L 60

60

60

60

60

60 60 60 60

Voor de dyslexie-versie 1a-d geldt dezelfde N-term en dezelfde L als voor variant 1a. Idem 1b-d en 1b. Idem h1-d en h1.

Deze N-termen voor het pilot-examen-toolbox nask1-KB zijn op 7 juni bekend gemaakt.

NB1 De omzetting van scores in c.e.-cijfers kan bij de varianten 1b, 2b en 3a NIET met behulp van ExamenTester plaatsvinden.

NB2 De herkansingsvarianten staan in de drie meest rechtse kolommen.

 

E-mail van maandag 2-6-2014 vanuit vo.digitaleexamens@cito.nl: N-termen pilot-examen-toolbox-examen-nask1-KB eerder bekend