Centrale examens 2023 1e tijdvak

Vmbo CSE KB - papier

Toelichting op de tabel en de documenten

Let op!  Oefenen, ja. Verspreiden van opgaven, nee. Wil je meer weten: klik hier.

Examen Opg. CV Tia Errata opg. Aanv. CV
Engels CSE KB
Duits CSE KB      
natuur- en scheikunde 1 CSE KB
geschiedenis en staatsinrichting CSE KB      
Nederlands CSE KB
Frans CSE KB
wiskunde CSE KB
biologie CSE KB
aardrijkskunde CSE KB      
maatschappijkunde CSE KB
economie CSE KB
Arabisch CSE KB
Spaans CSE KB
Turks CSE KB