Centrale examens 2023 1e tijdvak

Havo

Toelichting op de tabel en de documenten

Datum Tijdstip Examen Opg. CV St. Errata opg. Aanv. CV
do 11 mei 09:00 - 12:00 filosofie
do 11 mei 13:30 - 16:30 scheikunde
vr 12 mei 09:00 - 11:30 muziek
vr 12 mei 13:30 - 16:30 Nederlands
ma 15 mei 09:00 - 12:00 geschiedenis
ma 15 mei 13:30 - 16:30 biologie
di 16 mei 09:00 - 11:30 tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving
di 16 mei 13:30 - 16:00 Engels
wo 17 mei 09:00 - 11:30 Duits
wo 17 mei 13:30 - 16:30 bedrijfseconomie
ma 22 mei 09:00 - 12:00 maatschappijwetenschappen
ma 22 mei 13:30 - 16:00 Frans
di 23 mei 09:00 - 12:00 kunst
di 23 mei 13:30 - 16:30 wiskunde A
di 23 mei 13:30 - 16:30 wiskunde B
wo 24 mei 13:30 - 16:30 economie
do 25 mei 13:30 - 16:30 natuurkunde
vr 26 mei 13:30 - 16:30 aardrijkskunde
di 30 mei 09:00 - 11:30 Fries
di 30 mei 09:00 - 11:30 Russisch
di 30 mei 13:30 - 16:00 Arabisch
di 30 mei 13:30 - 16:00 Spaans
di 30 mei 13:30 - 16:00 Turks