Centrale examens 2023 1e tijdvak

Havo

Toelichting op de tabel en de documenten

Examen Opg. CV Tia Errata opg. Aanv. CV Publ.
filosofie
scheikunde
muziek
Nederlands
geschiedenis
biologie
tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving
Engels
Duits
bedrijfseconomie
maatschappijwetenschappen
Frans
kunst
wiskunde A
wiskunde B
economie
natuurkunde
aardrijkskunde
Fries
Russisch
Arabisch
Spaans
Turks