Centrale examens 2022 3e tijdvak

Vmbo CSE KB

Toelichting op de tabel en de documenten

Datum Tijdstip Examen Opg. CV St. Errata opg. Aanv. CV
do 7 juli 09:00 - 11:00 wiskunde CSE KB av*      
do 7 juli 09:00 - 11:00 maatschappijkunde CSE KB av*      
do 7 juli 09:00 - 11:00 economie CSE KB av*      
do 7 juli 09:00 - 11:00 Spaans CSE KB av*      
do 7 juli 13:30 - 15:30 biologie CSE KB av*      
do 7 juli 13:30 - 15:30 Frans CSE KB av*      
do 7 juli 13:30 - 15:30 natuur- en scheikunde 1 CSE KB av*      
do 7 juli 13:30 - 15:30 Nederlands CSE KB av*      
do 7 juli 13:30 - 15:30 aardrijkskunde CSE KB av*      
do 7 juli 13:30 - 15:30 Engels CSE KB av*      
do 7 juli 13:30 - 15:30 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB av*      
do 7 juli 13:30 - 15:30 Duits CSE KB av*      
do 7 juli 13:30 - 15:30 Arabisch CSE KB av*      
do 7 juli 13:30 - 15:30 Turks CSE KB av*      

av* = aangewezen vak