Centrale examens 2022 1e tijdvak

Vmbo CSE GL en TL

Toelichting op de tabel en de documenten

Examen Opg. Opg. CV TIA Errata opg. Aanv. CV Publ.
beeldende vakken CPE GL en TL  
biologie CSE GL en TL
geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL
Frans CSE GL en TL
Nederlands CSE GL en TL
Duits CSE GL en TL
wiskunde CSE GL en TL
aardrijkskunde CSE GL en TL
Engels CSE GL en TL
muziek CSE GL en TL  
natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL
dans CSE GL en TL  
drama CSE GL en TL  
economie CSE GL en TL
maatschappijkunde CSE GL en TL
natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL
Fries CSE GL en TL  
beeldende vakken CSE GL en TL
Arabisch CSE GL en TL  
Turks CSE GL en TL  
Spaans CSE GL en TL