Legenda

aanvulling_CV Aanvulling op het correctievoorschrift

Indien er aanvullingen op de correctievoorschriften zijn, ontvangen de correctoren deze zo snel mogelijk na het examen.

Voor de cspe's worden aanvullingen op de correctievoorschriften direct via een mail van Examenblad aan de betreffende scholen bekend gemaakt.

Venster sluiten