Centrale examens 2022 1e tijdvak

Vwo

Toelichting op de tabel en de documenten

Datum Tijdstip Examen Opg. CV St. TIA Errata opg. Aanv. CV
vanaf 1 januari tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving CPE
do 12 mei 09:00 - 11:30 muziek
do 12 mei 13:30 - 16:30 Nederlands
vr 13 mei 09:00 - 12:00 filosofie
vr 13 mei 13:30 - 16:30 biologie
ma 16 mei 09:00 - 12:00 geschiedenis
ma 16 mei 09:00 - 12:00 geschiedenis (bezem)
ma 16 mei 13:30 - 16:30 scheikunde
di 17 mei 09:00 - 12:00 Latijnse taal en cultuur
di 17 mei 13:30 - 16:30 bedrijfseconomie
wo 18 mei 09:00 - 12:00 kunst
wo 18 mei 13:30 - 16:00 Engels
do 19 mei 09:00 - 11:30 tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving CSE
do 19 mei 13:30 - 16:30 natuurkunde
vr 20 mei 09:00 - 12:00 Griekse taal en cultuur
vr 20 mei 13:30 - 16:30 wiskunde A
vr 20 mei 13:30 - 16:30 wiskunde B
vr 20 mei 13:30 - 16:30 wiskunde C
ma 23 mei 09:00 - 11:30 Duits
ma 23 mei 13:30 - 16:30 aardrijkskunde
di 24 mei 13:30 - 16:30 economie
wo 25 mei 09:00 - 12:00 maatschappijwetenschappen
wo 25 mei 13:30 - 16:00 Frans
ma 30 mei 09:00 - 11:30 Fries
ma 30 mei 09:00 - 11:30 Russisch
ma 30 mei 13:30 - 16:00 Spaans
ma 30 mei 13:30 - 16:00 Turks
ma 30 mei 13:30 - 16:00 Arabisch