Centrale examens 2022 1e tijdvak

Havo

Toelichting op de tabel en de documenten

Examen Opg. Spr. CV TIA Errata opg. Aanv. CV Publ.
Duits
aardrijkskunde
wiskunde A
wiskunde B
geschiedenis
natuurkunde
kunst
Nederlands
maatschappijwetenschappen
biologie
Frans
filosofie
economie
tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving
scheikunde
muziek
Engels
bedrijfseconomie
Fries
Russisch
Spaans
Turks  
Arabisch