Centrale examens 2021 1e tijdvak

Vmbo CSE KB - papier

Toelichting op de tabel en de documenten

Examen Opg. Spr. CV TIA Errata opg. Aanv. CV
Nederlands CSE KB
wiskunde CSE KB
aardrijkskunde CSE KB           
Frans CSE KB
maatschappijkunde CSE KB
natuur- en scheikunde 1 CSE KB
economie CSE KB
geschiedenis en staatsinrichting CSE KB
Duits CSE KB
biologie CSE KB
Engels CSE KB
Arabisch CSE KB  
Turks CSE KB  
Spaans CSE KB