Centrale examens 2021 3e tijdvak

Vmbo CSE GL en TL

Toelichting op de tabel en de documenten

Examen Opg. CV St. Errata opg. Aanv. CV
Nederlands CSE GL en TL
muziek CSE GL en TL
aardrijkskunde CSE GL en TL  nw
geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL
natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL
wiskunde CSE GL en TL
maatschappijkunde CSE GL en TL
natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL
biologie CSE GL en TL
economie CSE GL en TL
Frans CSE GL en TL
Engels CSE GL en TL
dans CSE GL en TL av*      
drama CSE GL en TL av*      
beeldende vakken CSE GL en TL av*      
Fries CSE GL en TL av*      
Arabisch CSE GL en TL av*      
Turks CSE GL en TL av*      
Spaans CSE GL en TL av*      
Duits CSE GL en TL

av* = aangewezen vak