Legenda

stuurgegevens Stuurgegevens

Kenmerken van de centrale examens, zoals het aantal vragen en het maximale aantal scorepunten per vraag, werden tot 2011 vooraf alleen in WOLF gepubliceerd. Met ingang van de centrale examens 2011 zijn deze gegevens op deze site voor iedereen toegankelijk. Dit gebeurt gelijktijdig met de publicatie van de examengegevens via WOLF. Voor de voorbereiding van de kandidaten heeft deze informatie geen waarde.

Venster sluiten