Legenda

herziene versie Herziene versie

Als niet volstaan kan worden met een erratum, wordt er een nieuwe versie van het examendocument of de applicatie beschikbaar gesteld. Voor de afname moet de school het foutieve document of de niet juist werkende applicatie vervangen door de herziene versie.

Venster sluiten