Legenda

erratum Erratum

Als een fout of onvolkomenheid in de opgaven is geconstateerd, wordt dit bij het desbetreffende vak aangegeven.
Is het erratum voorafgaand aan het examen geconstateerd, is het erratum inmiddels per post verstuurd naar de examensecretarissen. Tijdens het examen is dit per mail van Het Examenblad geschied.
De publicatie van de errata op internet vindt plaats tegelijk met de publicatie van de examendocumenten.

Venster sluiten