Centrale examens 2019

Vmbo CSPE BB

Toelichting op de tabel en de documenten

Voorbeelden van de minitoetsen kunt u vinden op de site van DUO: https://oefenen.facet.onl

Profielvak CSPE's Errata
Examen Opg. CV en IE Appl. TIA Opg. CV/IE
profielvak BWI-CSPE BB blauw


profielvak BWI-CSPE BB rood


erratum
profielvak PIE-CSPE BB blauw


profielvak PIE-CSPE BB rood


erratum
profielvak M&T-CSPE BB blauw


profielvak M&T-CSPE BB rood


profielvak MVI-CSPE BB blauw


profielvak MVI-CSPE BB rood


mededeling
profielvak Z&W-CSPE BB blauw


erratum herziene versie
profielvak Z&W-CSPE BB rood


mededeling
profielvak E&O-CSPE BB blauw


mededeling erratum
profielvak E&O-CSPE BB rood


mededeling
profielvak HBR-CSPE BB blauw


profielvak HBR-CSPE BB rood


profielvak D&P-CSPE BB blauw


profielvak D&P-CSPE BB rood


erratum
profielvak Groen-CSPE BB blauw


profielvak Groen-CSPE BB rood


mededeling erratum

CSPE's oude stijl Errata

Vanaf

Examen St. Opg. CV/IE
ma 1 april bouwtechniek-timmeren CSPE BB  
ma 1 april bouwtechniek-metselen CSPE BB  
ma 1 april bouwtechniek-schilderen CSPE BB  
ma 1 april bouwtechniek-fijnhoutbewerken CSPE BB  
ma 1 april bouw-breed CSPE BB  
ma 1 april elektrotechniek CSPE BB  
ma 1 april grafimedia CSPE BB  
ma 1 april installatietechniek CSPE BB  
ma 1 april instalektro CSPE BB  
ma 1 april metalektro CSPE BB  
ma 1 april metaaltechniek CSPE BB  
ma 1 april transport en logistiek CSPE BB  
ma 1 april voertuigentechniek CSPE BB  
ma 1 april verzorging CSPE BB  
ma 1 april uiterlijke verzorging CSPE BB  
ma 1 april zorg en welzijn-breed CSPE BB  
ma 1 april administratie CSPE BB  
ma 1 april handel en verkoop CSPE BB  
ma 1 april handel en administratie CSPE BB  
ma 1 april mode en commercie CSPE BB  
ma 1 april consumptief-bakken CSPE BB  
ma 1 april consumptief-horeca CSPE BB  
ma 1 april consumptief-breed CSPE BB  
ma 1 april landbouw en natuurlijke omgeving
plantenteelt open teelten CSPE BB
 
ma 1 april landbouw en natuurlijke omgeving
plantenteelt gesloten teelten CSPE BB
 
ma 1 april landbouw en natuurlijke omgeving
groene ruimte CSPE BB
 
ma 1 april landbouw en natuurlijke omgeving
bloembinden en -schikken CSPE BB
 
ma 1 april landbouw en natuurlijke omgeving
dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE BB
 
ma 1 april landbouw en natuurlijke omgeving
dierhouderij en -verzorging gezelschapsdieren CSPE BB
 
ma 1 april landbouw en natuurlijke omgeving
verwerking agrarische producten CSPE BB
 
ma 1 april landbouw-breed CSPE BB  
ma 1 april ICT-route CSPE BB  
ma 1 april techniek breed CSPE BB  
ma 1 april sport, dienstverlening en veiligheid CSPE BB  
ma 1 april intersectoraal CSPE BB
technologie en dienstverlening
 
ma 1 april intersectoraal CSPE BB
technologie en commercie
 
ma 1 april intersectoraal CSPE BB
dienstverlening en commercie