Centrale examens 2019 2e tijdvak

Vmbo CSE KB

Toelichting op de tabel en de documenten

Datum Tijdstip Examen Opg. CV St. Errata opg. Aanv. CV
do 20 juni

14:00 - 16:00

Nederlands CSE KB
do 20 juni

14:00 - 16:00

Frans CSE KB
do 20 juni

14:00 - 16:00

Duits CSE KB
do 20 juni

14:00 - 16:00

Engels CSE KB
do 20 juni

14:00 - 16:00

Arabisch CSE KB
do 20 juni

14:00 - 16:00

Turks CSE KB
do 20 juni

14:00 - 16:00

Spaans CSE KB
do 20 juni

14:00 - 16:00

economie CSE KB
do 20 juni

14:00 - 16:00

maatschappijkunde CSE KB
do 20 juni

14:00 - 16:00

aardrijkskunde CSE KB
do 20 juni

14:00 - 16:00

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB
do 20 juni

14:00 - 16:00

wiskunde CSE KB
do 20 juni

14:00 - 16:00

natuur- en scheikunde 1 CSE KB
do 20 juni

14:00 - 16:00

biologie CSE KB