Centrale examens 2019 1e tijdvak

Vmbo CSE KB

Toelichting op de tabel en de documenten

Examen Opg. Spr. CV TIA Errata opg. Aanv. CV
biologie CSE KB
Nederlands CSE KB
Duits CSE KB
economie CSE KB
geschiedenis en staatsinrichting CSE KB         
natuur- en scheikunde 1 CSE KB
aardrijkskunde CSE KB         
Frans CSE KB
wiskunde CSE KB
Engels CSE KB
maatschappijkunde CSE KB
Arabisch CSE KB
Turks CSE KB
Spaans CSE KB