Centrale examens 2019 1e tijdvak

Vmbo CSE BB

Toelichting op de tabel en de documenten

Examen Opg. Spr. CV TIA Errata opg. Aanv. CV
Nederlands CSE BB
maatschappijkunde CSE BB         
natuur- en scheikunde 1 CSE BB           
Engels CSE BB
economie CSE BB
geschiedenis en staatsinrichting CSE BB         
Frans CSE BB
aardrijkskunde CSE BB         
wiskunde CSE BB
Duits CSE BB
biologie CSE BB
Arabisch CSE BB  
Turks CSE BB  
Spaans CSE BB