Centrale examens 2019 1e tijdvak

Vmbo CSE BB

Toelichting op de tabel en de documenten

Examen Opg. Spr. CV TIA Errata opg. Aanv. CV
Nederlands CSE BB
maatschappijkunde CSE BB     
natuur- en scheikunde 1 CSE BB
Engels CSE BB
economie CSE BB
geschiedenis en staatsinrichting CSE BB     
Frans CSE BB
aardrijkskunde CSE BB     
wiskunde CSE BB
Duits CSE BB
biologie CSE BB
Arabisch CSE BB
Turks CSE BB
Spaans CSE BB