Centrale examens 2019 1e tijdvak

Havo

Toelichting op de tabel en de documenten

Examen Opg. Spr. CV TIA Errata opg. Aanv. CV Publ.
filosofie  
wiskunde A  
wiskunde B  
Duits  
management & organisatie  
geschiedenis  
natuurkunde  
Engels  
maatschappijwetenschappen bezem  
maatschappijwetenschappen  
Frans  
Nederlands  
muziek  
biologie  
kunst
beeldende vormgeving-dans-drama-muziek-algemeen
economie  
aardrijkskunde  
scheikunde  
tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving
Fries  
Russisch  
Spaans  
Turks  
Arabisch