Centrale examens 2018

Vmbo CSPE KB

Toelichting op de tabel en de documenten

Voorbeelden van de minitoetsen kunt u vinden op de site van DUO: https://oefenen.facet.onl

  Errata
Vanaf Examen St. Opg. CV/IE
ma 2 april bouwtechniek-timmeren CSPE KB
ma 2 april bouwtechniek-metselen CSPE KB
ma 2 april bouwtechniek-schilderen CSPE KB
ma 2 april bouwtechniek-fijnhoutbewerken CSPE KB
ma 2 april bouw-breed CSPE KB
ma 2 april elektrotechniek CSPE KB
ma 2 april grafimedia CSPE KB
ma 2 april installatietechniek CSPE KB
ma 2 april instalektro CSPE KB
ma 2 april metalektro CSPE KB
ma 2 april metaaltechniek CSPE KB
ma 2 april transport en logistiek CSPE KB
ma 2 april voertuigentechniek CSPE KB
ma 2 april verzorging CSPE KB
ma 2 april uiterlijke verzorging CSPE KB
ma 2 april zorg en welzijn-breed CSPE KB
ma 2 april administratie CSPE KB
ma 2 april handel en verkoop CSPE KB
ma 2 april handel en administratie CSPE KB
ma 2 april mode en commercie CSPE KB
ma 2 april consumptief-bakken CSPE KB
ma 2 april consumptief-horeca CSPE KB
ma 2 april consumptief-breed CSPE KB
ma 2 april landbouw en natuurlijke omgeving
plantenteelt open teelten CSPE KB
ma 2 april landbouw en natuurlijke omgeving
plantenteelt gesloten teelten CSPE KB
ma 2 april landbouw en natuurlijke omgeving
groene ruimte CSPE KB
ma 2 april landbouw en natuurlijke omgeving
bloembinden en -schikken CSPE KB
ma 2 april landbouw en natuurlijke omgeving
dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE KB
erratum
ma 2 april landbouw en natuurlijke omgeving
dierhouderij en -verzorging gezelschapsdieren CSPE KB
ma 2 april landbouw en natuurlijke omgeving
verwerking agrarische producten CSPE KB
ma 2 april landbouw en natuurlijke omgeving
agrarische bedrijfseconomie CSPE KB
ma 2 april landbouw en natuurlijke omgeving
agrarische techniek CSPE KB
ma 2 april landbouw-breed CSPE KB
ma 2 april ICT-route CSPE KB
ma 2 april techniek breed CSPE KB
ma 2 april sport, dienstverlening en veiligheid CSPE KB
ma 2 april intersectoraal CSPE KB
technologie en dienstverlening
ma 2 april intersectoraal CSPE KB
technologie en commercie
ma 2 april intersectoraal CSPE KB
dienstverlening en commercie
ma 2 april profielvak BWI - CSPE KB blauw
ma 2 april profielvak BWI - CSPE KB rood
ma 2 april profielvak PIE - CSPE KB blauw erratum
ma 2 april profielvak PIE - CSPE KB rood
ma 2 april profielvak M&T - CSPE KB blauw
ma 2 april profielvak M&T - CSPE KB rood erratum
ma 2 april profielvak MVI - CSPE KB blauw
ma 2 april profielvak MVI - CSPE KB rood
ma 2 april profielvak Z&W - CSPE KB blauw
ma 2 april profielvak Z&W - CSPE KB rood erratum
ma 2 april profielvak E&O - CSPE KB blauw erratum
ma 2 april profielvak E&O - CSPE KB rood erratum
ma 2 april profielvak HBR - CSPE KB blauw
ma 2 april profielvak HBR - CSPE KB rood erratum erratum erratum
ma 2 april profielvak D&P - CSPE KB blauw mededeling
ma 2 april profielvak D&P - CSPE KB rood erratum
erratum herziene versie
 
ma 2 april profielvak Groen - CSPE KB blauw
ma 2 april profielvak Groen - CSPE KB rood erratum erratum erratum