Centrale examens 2018

Vmbo CSPE GL

Toelichting op de tabel en de documenten

Voorbeelden van de minitoetsen kunt u vinden op de site van DUO: https://oefenen.facet.onl

  Errata
Vanaf Examen St. Opg. CV/IE
ma 2 april grafimedia CSPE GL
ma 2 april technologie in de GL CSPE GL
ict-route-intersectoraal
ma 2 april CSPE GL
bouwtechniek - bouw-breed - metselen - schilderen - timmeren - fijnhoutbewerken
mededeling
ma 2 april CSPE GL
elektrotechniek - installatietechniek - metaaltechniek - metalektro - instalektro - techniek breed
ma 2 april CSPE GL
consumptief bakken - consumptief horeca - consumptief breed
mededeling
ma 2 april CSPE GL
administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie
ma 2 april CSPE GL
verzorging - uiterlijke verzorging - zorg en welzijn breed
ma 2 april CSPE GL
landbouw-breed - afdelingsprogramma landbouw
ma 2 april profielvak BWI - CSPE GL blauw
ma 2 april profielvak BWI - CSPE GL rood
ma 2 april profielvak PIE - CSPE GL blauw erratum erratum
ma 2 april profielvak PIE - CSPE GL rood erratum
ma 2 april profielvak M&T - CSPE GL blauw
ma 2 april profielvak M&T - CSPE GL rood
ma 2 april profielvak MVI - CSPE GL blauw
ma 2 april profielvak MVI - CSPE GL rood
ma 2 april profielvak Z&W - CSPE GL blauw
ma 2 april profielvak Z&W - CSPE GL rood
ma 2 april profielvak E&O - CSPE GL blauw
ma 2 april profielvak E&O - CSPE GL rood
ma 2 april profielvak HBR - CSPE GL blauw erratum erratum erratum
ma 2 april profielvak HBR - CSPE GL rood erratum
ma 2 april profielvak D&P - CSPE GL blauw
ma 2 april profielvak D&P - CSPE GL rood    
ma 2 april profielvak Groen - CSPE GL blauw
ma 2 april profielvak Groen - CSPE GL rood erratum erratum erratum