Centrale examens 2018

Vmbo CSPE BB

Toelichting op de tabel en de documenten

Voorbeelden van de minitoetsen kunt u vinden op de site van DUO: https://oefenen.facet.onl

  Errata
Vanaf Examen St. Opg. CV/IE
ma 2 april bouwtechniek-timmeren CSPE BB
ma 2 april bouwtechniek-metselen CSPE BB
ma 2 april bouwtechniek-schilderen CSPE BB
ma 2 april bouwtechniek-fijnhoutbewerken CSPE BB
ma 2 april bouw-breed CSPE BB
ma 2 april elektrotechniek CSPE BB
ma 2 april grafimedia CSPE BB
ma 2 april installatietechniek CSPE BB
ma 2 april instalektro CSPE BB
ma 2 april metalektro CSPE BB
ma 2 april metaaltechniek CSPE BB
ma 2 april transport en logistiek CSPE BB
ma 2 april voertuigentechniek CSPE BB
ma 2 april verzorging CSPE BB
ma 2 april uiterlijke verzorging CSPE BB
ma 2 april zorg en welzijn-breed CSPE BB
ma 2 april administratie CSPE BB
ma 2 april handel en verkoop CSPE BB
ma 2 april handel en administratie CSPE BB
ma 2 april mode en commercie CSPE BB
ma 2 april consumptief-bakken CSPE BB
ma 2 april consumptief-horeca CSPE BB
ma 2 april consumptief-breed CSPE BB
ma 2 april landbouw en natuurlijke omgeving
plantenteelt open teelten CSPE BB
ma 2 april landbouw en natuurlijke omgeving
plantenteelt gesloten teelten CSPE BB
ma 2 april landbouw en natuurlijke omgeving
groene ruimte CSPE BB
ma 2 april landbouw en natuurlijke omgeving
bloembinden en -schikken CSPE BB
ma 2 april landbouw en natuurlijke omgeving
dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE BB
ma 2 april landbouw en natuurlijke omgeving
dierhouderij en -verzorging gezelschapsdieren CSPE BB
ma 2 april landbouw en natuurlijke omgeving
verwerking agrarische producten CSPE BB
ma 2 april landbouw-breed CSPE BB erratum
ma 2 april ICT-route CSPE BB
ma 2 april techniek breed CSPE BB
ma 2 april sport, dienstverlening en veiligheid CSPE BB
ma 2 april intersectoraal CSPE BB
technologie en dienstverlening
ma 2 april intersectoraal CSPE BB
technologie en commercie
ma 2 april intersectoraal CSPE BB
dienstverlening en commercie
ma 2 april profielvak BWI - CSPE BB blauw erratum
ma 2 april profielvak BWI - CSPE BB rood
ma 2 april profielvak PIE - CSPE BB blauw
ma 2 april profielvak PIE - CSPE BB rood
ma 2 april profielvak M&T - CSPE BB blauw
ma 2 april profielvak M&T - CSPE BB rood mededeling
ma 2 april profielvak MVI - CSPE BB blauw
ma 2 april profielvak MVI - CSPE BB rood
ma 2 april profielvak Z&W - CSPE BB blauw
ma 2 april profielvak Z&W - CSPE BB rood
ma 2 april profielvak E&O - CSPE BB blauw
ma 2 april profielvak E&O - CSPE BB rood
ma 2 april profielvak HBR - CSPE BB blauw erratum erratum
ma 2 april profielvak HBR - CSPE BB rood erratum herziene versie
erratum
ma 2 april profielvak D&P - CSPE BB blauw mededeling erratum
ma 2 april profielvak D&P - CSPE BB rood erratum
ma 2 april profielvak Groen - CSPE BB blauw
ma 2 april profielvak Groen - CSPE BB rood erratum erratum erratum