Centrale examens 2018 1e tijdvak

Vmbo CSE KB

Toelichting op de tabel en de documenten

Examen Opg. Spr. CV TIA Errata opg. Aanv. CV
Nederlands CSE KB
wiskunde CSE KB
geschiedenis en staatsinrichting CSE KB
Engels CSE KB
Duits CSE KB
biologie CSE KB
aardrijkskunde CSE KB
maatschappijkunde CSE KB
Frans CSE KB
economie CSE KB
natuur- en scheikunde 1 CSE KB
Arabisch CSE KB
Turks CSE KB
Spaans CSE KB