Centrale examens 2018 1e tijdvak

Vmbo CSE BB

Toelichting op de tabel en de documenten

Examen Opg. Spr. CV TIA Errata opg. Aanv. CV
Engels CSE BB
economie CSE BB  
geschiedenis en staatsinrichting CSE BB       
Nederlands CSE BB
aardrijkskunde CSE BB       
wiskunde CSE BB
Duits CSE BB       
Frans CSE BB  
maatschappijkunde CSE BB       
natuur- en scheikunde 1 CSE BB
biologie CSE BB
Arabisch CSE BB  
Turks CSE BB
Spaans CSE BB