Centrale examens 2018 1e tijdvak

Havo

Toelichting op de tabel en de documenten

Datum Tijdstip Examen Opg. CV St. Errata opg. Aanv. CV
ma 14 mei 13:30 - 16:30 natuurkunde
di 15 mei 09:00 - 12:00 geschiedenis
di 15 mei 13:30 - 16:00 Engels
wo 16 mei 09:00 - 12:00 filosofie
wo 16 mei 13:30 - 16:00 tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving
do 17 mei 09:00 - 11:30 muziek
do 17 mei 13:30 - 16:30 Nederlands
vr 18 mei 09:00 - 11:30 Duits
vr 18 mei 13:30 - 16:30 economie
di 22 mei 09:00 - 12:00 aardrijkskunde
di 22 mei 13:30 - 16:00 Frans
wo 23 mei 09:00 - 12:00 kunst
beeldende vormgeving-dans-drama-muziek-algemeen
wo 23 mei 13:30 - 16:30 management & organisatie
do 24 mei 13:30 - 16:30 wiskunde A
do 24 mei 13:30 - 16:30 wiskunde B
vr 25 mei 09:00 - 12:00 maatschappijwetenschappen
vr 25 mei 09:00 - 12:00 maatschappijwetenschappen (pilot)
vr 25 mei 13:30 - 16:30 scheikunde
ma 28 mei 13:30 - 16:30 biologie
di 29 mei 09:00 - 11:30 Fries
di 29 mei 09:00 - 11:30 Russisch
di 29 mei 13:30 - 16:00 Spaans
di 29 mei 13:30 - 16:00 Turks
di 29 mei 13:30 - 16:00 Arabisch