Centrale examens 2017

Vmbo CSPE KB

Toelichting op de tabel en de documenten

Voorbeelden van de minitoetsen kunt u vinden op de site van DUO: https://oefenen.facet.onl

  Errata
Examen Opg. CV en IE Appl. St. Opg. CV/IE
bouwtechniek-timmeren CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4bijlage_5bijlage_6uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2 correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
bouwtechniek-metselen CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4uitwerkbijlage correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
bouwtechniek-schilderen CSPE KB opgavenuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2 correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
bouwtechniek-fijnhoutbewerken CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4bijlage_5 correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
bouw-breed CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4uitwerkbijlage correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
elektrotechniek CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4 correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
grafimedia CSPE KB opgavenbijlageuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2 correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
installatietechniek CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2 correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
instalektro CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2 correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties erratum herziene versie
metalektro CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4 correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
metaaltechniek CSPE KB opgavenuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2 correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
transport en logistiek CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4bijlage_5bijlage_6bijlage_7bijlage_8bijlage_9

bijlage_10uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4uitwerkbijlage_5uitwerkbijlage_6uitwerkbijlage_7

correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
voertuigentechniek CSPE KB opgavenuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4uitwerkbijlage_5uitwerkbijlage_6 correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
verzorging CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4bijlage_5uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4 correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties erratum herziene versie
uiterlijke verzorging CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4uitwerkbijlage_5uitwerkbijlage_6uitwerkbijlage_7 correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
zorg en welzijn-breed CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4 correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
administratie CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2uitwerkbijlage correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
handel en verkoop CSPE KB opgavenbijlageuitwerkbijlage correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
handel en administratie CSPE KB opgavenbijlageuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2 correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
mode en commercie CSPE KB opgavenbijlageuitwerkbijlage correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
consumptief-bakken CSPE KB opgavenopgavenopgavenopgavenuitwerkbijlage correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
consumptief-horeca CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4bijlage_5bijlage_6bijlage_7uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2

uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4uitwerkbijlage_5

correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
consumptief-breed CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4uitwerkbijlage_5

uitwerkbijlage_6uitwerkbijlage_7

correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
landbouw en natuurlijke omgeving
plantenteelt open teelten CSPE KB
opgaven correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
landbouw en natuurlijke omgeving
plantenteelt gesloten teelten CSPE KB
opgavenbijlage correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
landbouw en natuurlijke omgeving
groene ruimte CSPE KB
opgavenbijlage correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties erratum
landbouw en natuurlijke omgeving
bloembinden en -schikken CSPE KB
opgaven correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
landbouw en natuurlijke omgeving
dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE KB
opgaven correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
landbouw en natuurlijke omgeving
dierhouderij en -verzorging gezelschapsdieren CSPE KB
opgavenbijlage correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties erratum herziene versie
herziene versie herziene versie
landbouw en natuurlijke omgeving
verwerking agrarische producten CSPE KB
opgavenbijlage correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
landbouw en natuurlijke omgeving
agrarische bedrijfseconomie CSPE KB
opgavenbijlageuitwerkbijlage correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
landbouw en natuurlijke omgeving
agrarische techniek CSPE KB
opgavenuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2 correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
landbouw-breed CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2 correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
ICT-route CSPE KB opgavenbijlage correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
techniek breed CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4 correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties erratum
sport, dienstverlening en veiligheid CSPE KB opgavenuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3 correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
intersectoraal CSPE KB
technologie en dienstverlening
opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4bijlage_5uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3 correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties erratum
intersectoraal CSPE KB
technologie en commercie
opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3 correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
intersectoraal CSPE KB
dienstverlening en commercie
opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2 correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
profielvak bouwen, wonen en interieur - CSPE KB


profielvak produceren, installeren en energie - CSPE KB


profielvak mobiliteit en transport - CSPE KB


profielvak media, vormgeving en ICT - CSPE KB


erratum erratum
profielvak zorg en welzijn - CSPE KB


profielvak economie en ondernemen - CSPE KB


profielvak horeca, bakkerij en recreatie - CSPE KB


 
profielvak dienstverlening en producten - CSPE KB


profielvak groen - CSPE KB