Centrale examens 2017

Vmbo CSPE BB

Toelichting op de tabel en de documenten

Voorbeelden van de minitoetsen kunt u vinden op de site van DUO: https://oefenen.facet.onl

  Errata
Examen Opg. CV en IE Appl. TIA Opg. CV/IE
bouwtechniek-timmeren CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4bijlage_5bijlage_6uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2 correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
bouwtechniek-metselen CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3uitwerkbijlage correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
bouwtechniek-schilderen CSPE BB opgavenuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2 correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
bouwtechniek-fijnhoutbewerken CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4bijlage_5 correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties erratum
bouw-breed CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4uitwerkbijlage correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
elektrotechniek CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4bijlage_5uitwerkbijlage correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
grafimedia CSPE BB opgavenbijlageuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2 correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
installatietechniek CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2 correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
instalektro CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4bijlage_5bijlage_6uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2 correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
metalektro CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4 correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
metaaltechniek CSPE BB opgavenuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2 correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
transport en logistiek CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4bijlage_5uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4

uitwerkbijlage_5uitwerkbijlage_6

correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
voertuigentechniek CSPE BB opgavenuitwerkbijlage correctievoorschriftinstructie_examinator  
verzorging CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4 correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
uiterlijke verzorging CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4uitwerkbijlage_5uitwerkbijlage_6 correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
zorg en welzijn-breed CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4 correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties erratum
administratie CSPE BB opgavenuitwerkbijlage correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
handel en verkoop CSPE BB opgavenbijlageuitwerkbijlage correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
handel en administratie CSPE BB opgavenbijlageuitwerkbijlage correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties erratum
mode en commercie CSPE BB opgavenbijlageuitwerkbijlage correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
consumptief-bakken CSPE BB opgavenopgavenopgavenopgavenuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2 correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
consumptief-horeca CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4bijlage_5uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4

uitwerkbijlage_5

correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
consumptief-breed CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4uitwerkbijlage_5

uitwerkbijlage_6uitwerkbijlage_7

correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
landbouw en natuurlijke omgeving
plantenteelt open teelten CSPE BB
opgavenbijlage correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
landbouw en natuurlijke omgeving
plantenteelt gesloten teelten CSPE BB
opgavenbijlage correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
landbouw en natuurlijke omgeving
groene ruimte CSPE BB
opgaven correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
landbouw en natuurlijke omgeving
bloembinden en -schikken CSPE BB
opgaven correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
landbouw en natuurlijke omgeving
dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE BB
opgaven correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
landbouw en natuurlijke omgeving
dierhouderij en -verzorging gezelschapsdieren CSPE BB
opgavenbijlage correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties erratum herziene versie
herziene versie herziene versie
landbouw en natuurlijke omgeving
verwerking agrarische producten CSPE BB
opgaven correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
landbouw-breed CSPE BB opgavenbijlage correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
ICT-route CSPE BB opgavenbijlage correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
techniek breed CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3 correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties erratum
sport, dienstverlening en veiligheid CSPE BB opgavenuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3 correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
intersectoraal CSPE BB
technologie en dienstverlening
opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4bijlage_5uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3 correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
intersectoraal CSPE BB
technologie en commercie
opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3 correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
intersectoraal CSPE BB
dienstverlening en commercie
opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2 correctievoorschriftinstructie_examinator zip-file_met_applicaties
profielvak bouwen, wonen en interieur - CSPE BB


profielvak produceren, installeren en energie - CSPE BB


profielvak mobiliteit en transport - CSPE BB


profielvak media, vormgeving en ICT - CSPE BB


erratum erratum
profielvak zorg en welzijn - CSPE BB


profielvak economie en ondernemen - CSPE BB


profielvak horeca, bakkerij en recreatie - CSPE BB


erratum herziene versie
profielvak dienstverlening en producten - CSPE BB


profielvak groen - CSPE BB