Centrale examens 2017 1e tijdvak

Vmbo CSE GL/TL

Toelichting op de tabel en de documenten

Examen Opg. Spr. CV TIA Errata opg. Aanv. CV Publ.
beeldende vakken CPE GL en TL  
transport en logistiek CSE GL    
voertuigentechniek CSE GL  
Nederlands CSE GL en TL  
maatschappijleer 2 CSE GL en TL  
Frans CSE GL en TL  
geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL
Engels CSE GL en TL
Duits CSE GL en TL  
wiskunde CSE GL en TL  
muziek CSE GL en TL
economie CSE GL en TL  
aardrijkskunde CSE GL en TL  
natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL  
dans CSE GL en TL  
drama CSE GL en TL
biologie CSE GL en TL  
beeldende vakken CSE GL en TL
natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL  
Fries CSE GL en TL  
Arabisch CSE GL en TL  
Turks CSE GL en TL  
Spaans CSE GL en TL