Centrale examens 2016

Vmbo CSPE KB

Toelichting op de tabel en de documenten

Voorbeelden van de minitoetsen kunt u vinden op de site van DUO: http://oefenen.facet.onl

  Errata
Examen Opg. CV en IE Appl. TIA Opg. CV/IE
bouwtechniek-timmeren CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4bijlage_5bijlage_6uitwerkbijlage correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
bouwtechniek-metselen CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
bouwtechniek-schilderen CSPE KB opgavenbijlage correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
bouwtechniek-fijnhoutbewerken CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4bijlage_5 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties erratum herziene versie
erratum herziene versie
herziene versie herziene versie
erratum erratum
bouw-breed CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4bijlage_5uitwerkbijlage correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
elektrotechniek CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3uitwerkbijlage correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
grafimedia CSPE KB opgavenuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
installatietechniek CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
instalektro CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4bijlage_5bijlage_6bijlage_7uitwerkbijlage correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
metalektro CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
metaaltechniek CSPE KB opgavenuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
transport en logistiek CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4bijlage_5bijlage_6bijlage_7bijlage_8bijlage_9
bijlage_10uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4uitwerkbijlage_5uitwerkbijlage_6
correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
voertuigentechniek CSPE KB opgavenbijlageuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4uitwerkbijlage_5 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
verzorging CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4uitwerkbijlage_5 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
uiterlijke verzorging CSPE KB opgavenuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4uitwerkbijlage_5uitwerkbijlage_6uitwerkbijlage_7 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
zorg en welzijn-breed CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4uitwerkbijlage_5uitwerkbijlage_6 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties erratum erratum
administratie CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2uitwerkbijlage correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
handel en verkoop CSPE KB opgavenbijlageuitwerkbijlage correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties erratum erratum
handel en administratie CSPE KB opgavenbijlageuitwerkbijlage correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties erratum herziene versie  
mode en commercie CSPE KB opgavenbijlageuitwerkbijlage correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties erratum
consumptief-bakken CSPE KB opgaven_1opgaven_2opgaven_3opgaven_4uitwerkbijlage correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
consumptief-horeca CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4bijlage_5bijlage_6uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3
uitwerkbijlage_4uitwerkbijlage_5uitwerkbijlage_6uitwerkbijlage_7
correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties erratum
herziene versie herziene versie
consumptief-breed CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4bijlage_5uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
landbouw en natuurlijke omgeving
plantenteelt open teelten CSPE KB
opgaven correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties erratum
landbouw en natuurlijke omgeving
plantenteelt gesloten teelten CSPE KB
opgaven correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
landbouw en natuurlijke omgeving
groene ruimte CSPE KB
opgaven correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
landbouw en natuurlijke omgeving
bloembinden en -schikken CSPE KB
opgaven correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
landbouw en natuurlijke omgeving
dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE KB
opgavenbijlage correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
landbouw en natuurlijke omgeving
dierhouderij en -verzorging gezelschapsdieren CSPE KB
opgavenbijlage correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
landbouw en natuurlijke omgeving
verwerking agrarische producten CSPE KB
opgaven correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
landbouw en natuurlijke omgeving
agrarische bedrijfseconomie CSPE KB
opgavenbijlage_1bijlage_2uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
landbouw en natuurlijke omgeving
agrarische techniek CSPE KB
opgavenuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
landbouw-breed CSPE KB opgavenbijlageuitwerkbijlage correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
ICT-route CSPE KB opgavenbijlage correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties erratum herziene versie
techniek breed CSPE KB opgavenbijlageuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4uitwerkbijlage_5uitwerkbijlage_6 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
sport, dienstverlening en veiligheid CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4uitwerkbijlage_5 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
intersectoraal CSPE KB
technologie en dienstverlening
opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
intersectoraal CSPE KB
technologie en commercie
opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
intersectoraal CSPE KB
dienstverlening en commercie
opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
profielvak bouwen, wonen en interieur - CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3uitwerkbijlage correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties erratum herziene versie
profielvak produceren, installeren en energie - CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4uitwerkbijlage_5 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties erratum
profielvak mobiliteit en transport - CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4uitwerkbijlage_5 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
profielvak media, vormgeving en ICT - CSPE KB opgavenbijlageuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4uitwerkbijlage_5 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
profielvak zorg en welzijn - CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
profielvak economie en ondernemen - CSPE KB opgavenbijlageuitwerkbijlage correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties erratum herziene versie
profielvak horeca, bakkerij en recreatie - CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties erratum herziene versie erratum
profielvak dienstverlening en producten - CSPE KB opgavenbijlage

opgavenbijlage_1bijlage_2

opgavenbijlage

opgavenbijlage

opgaven
correctievoorschrift instructie_examinator

instructie_examinator

zip-file_met_applicaties mededeling
profielvak groen - CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2uitwerkbijlage correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties