Centrale examens 2016

Vmbo CSPE GL

Toelichting op de tabel en de documenten

Voorbeelden van de minitoetsen kunt u vinden op de site van DUO: http://oefenen.facet.onl

  Errata
Examen Opg. CV en IE Appl. TIA Opg. CV/IE
grafimedia CSPE GL opgavenuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
technologie in de GL CSPE GL
ict-route-intersectoraal
opgavenbijlage_1bijlage_2uitwerkbijlage correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
CSPE GL
bouwtechniek - bouw-breed - metselen - schilderen - timmeren - fijnhoutbewerken
opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties erratum
CSPE GL
elektrotechniek - installatietechniek - metaaltechniek - metalektro - instalektro - techniek breed
opgavenuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
CSPE GL
consumptief bakken - consumptief horeca - consumptief breed
opgavenbijlage_1bijlage_2uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
CSPE GL
administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie
opgavenbijlageuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4uitwerkbijlage_5 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
CSPE GL
verzorging - uiterlijke verzorging - zorg en welzijn breed
opgavenbijlageuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties erratum herziene versie
CSPE GL
landbouw-breed - afdelingsprogramma landbouw
opgavenbijlage_1bijlage_2uitwerkbijlage correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
profielvak bouwen, wonen en interieur - CSPE GL opgavenbijlage_1bijlage_2uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
profielvak produceren, installeren en energie - CSPE GL opgavenbijlage_1bijlage_2uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
profielvak mobiliteit en transport - CSPEGL opgavenuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
profielvak media, vormgeving en ICT - CSPE GL opgavenbijlage_1bijlage_2uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
profielvak zorg en welzijn - CSPE GL opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties erratum herziene versie
profielvak economie en ondernemen - CSPE GL opgavenbijlageuitwerkbijlage correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties erratum
profielvak horeca, bakkerij en recreatie - CSPE GL opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties    
profielvak dienstverlening en producten - CSPE GL opgavenbijlage

opgavenbijlage_1bijlage_2

opgaven
correctievoorschrift instructie_examinator

instructie_examinator

zip-file_met_applicaties
profielvak groen - CSPE GL opgavenbijlage_1bijlage_2 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties