Centrale examens 2016

Vmbo CSPE BB

Toelichting op de tabel en de documenten

Voorbeelden van de minitoetsen kunt u vinden op de site van DUO: http://oefenen.facet.onl

  Errata
Examen Opg. CV en IE Appl. TIA Opg. CV/IE
bouwtechniek-timmeren CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4bijlage_5bijlage_6uitwerkbijlage correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
bouwtechniek-metselen CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
bouwtechniek-schilderen CSPE BB opgaven correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
bouwtechniek-fijnhoutbewerken CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4bijlage_5 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties erratum herziene versie
erratum herziene versie
herziene versie
bouw-breed CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4uitwerkbijlage correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
elektrotechniek CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
grafimedia CSPE BB opgavenuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
installatietechniek CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
instalektro CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4bijlage_5uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
metalektro CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
metaaltechniek CSPE BB opgavenuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
transport en logistiek CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4bijlage_5uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
voertuigentechniek CSPE BB opgavenuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties erratum
verzorging CSPE BB opgavenbijlageuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties erratum herziene versie
uiterlijke verzorging CSPE BB opgavenuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4uitwerkbijlage_5uitwerkbijlage_6 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
zorg en welzijn-breed CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4uitwerkbijlage_5 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties erratum erratum
administratie CSPE BB opgavenuitwerkbijlage correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
handel en verkoop CSPE BB opgavenbijlageuitwerkbijlage correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties erratum
handel en administratie CSPE BB opgavenbijlageuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
mode en commercie CSPE BB opgavenbijlageuitwerkbijlage correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
consumptief-bakken CSPE BB opgaven_1opgaven_2opgaven_3opgaven_4uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
consumptief-horeca CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4bijlage_5uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4
uitwerkbijlage_5
correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties erratum herziene versie
consumptief-breed CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4bijlage_5uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
landbouw en natuurlijke omgeving
plantenteelt open teelten CSPE BB
opgaven correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties erratum
landbouw en natuurlijke omgeving
plantenteelt gesloten teelten CSPE BB
opgaven correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
landbouw en natuurlijke omgeving
groene ruimte CSPE BB
opgaven correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
landbouw en natuurlijke omgeving
bloembinden en -schikken CSPE BB
opgaven correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
landbouw en natuurlijke omgeving
dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE BB
opgavenbijlage correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
landbouw en natuurlijke omgeving
dierhouderij en -verzorging gezelschapsdieren CSPE BB
opgavenbijlage correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
landbouw en natuurlijke omgeving
verwerking agrarische producten CSPE BB
opgaven correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties erratum
landbouw-breed CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2uitwerkbijlage correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
ICT-route CSPE BB opgavenbijlage correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties erratum herziene versie
techniek breed CSPE BB opgavenbijlageuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4uitwerkbijlage_5uitwerkbijlage_6 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
sport, dienstverlening en veiligheid CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4uitwerkbijlage_5 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
intersectoraal CSPE BB
technologie en dienstverlening
opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
intersectoraal CSPE BB
technologie en commercie
opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
intersectoraal CSPE BB
dienstverlening en commercie
opgavenbijlage_1bijlage_2uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
profielvak bouwen, wonen en interieur - CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
profielvak produceren, installeren en energie - CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
profielvak mobiliteit en transport - CSPE BB opgavenbijlageuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
profielvak media, vormgeving en ICT - CSPE BB opgavenbijlageuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
profielvak zorg en welzijn - CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4uitwerkbijlage_5 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
profielvak economie en ondernemen - CSPE BB opgavenbijlageuitwerkbijlage correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
profielvak horeca, bakkerij en recreatie - CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4uitwerkbijlage_5 correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties
profielvak dienstverlening en producten - CSPE BB opgavenbijlage

opgavenbijlage_1bijlage_2

opgavenbijlage

opgavenbijlage

opgavenbijlage
correctievoorschrift instructie_examinator

instructie_examinator

zip-file_met_applicaties mededeling
profielvak groen - CSPE BB opgavenbijlageuitwerkbijlage correctievoorschrift instructie_examinator zip-file_met_applicaties