Centrale examens 2016 1e tijdvak

Vmbo CSE KB

Toelichting op de tabel en de documenten

  Errata
Examen Opg. Spr. CV TIA Opg. CV/IE
Frans CSE KB
Nederlands CSE KB
geschiedenis en staatsinrichting CSE KB
Engels CSE KB
Duits CSE KB
wiskunde CSE KB
economie CSE KB
aardrijkskunde CSE KB
natuur- en scheikunde 1 CSE KB
biologie CSE KB
maatschappijleer 2 CSE KB
Arabisch CSE KB
Turks CSE KB
Spaans CSE KB