Centrale examens 2016 1e tijdvak

Vmbo CSE BB

Toelichting op de tabel en de documenten

  Errata
Examen Opg. Spr. CV TIA Opg. CV/IE
Frans CSE BB
economie CSE BB
Nederlands CSE BB
geschiedenis en staatsinrichting CSE BB     
natuur- en scheikunde 1 CSE BB
Engels CSE BB
Duits CSE BB
biologie CSE BB
wiskunde CSE BB
aardrijkskunde CSE BB
maatschappijleer 2 CSE BB
Arabisch CSE BB     
Turks CSE BB
Spaans CSE BB