Centrale examens 2016 1e tijdvak

Vwo

Toelichting op de tabel en de documenten

  Errata
Examen Opg. Spr. CV TIA Opg. CV/IE
Nederlands
kunst
beeldende vormgeving-dans-drama-muziek-algemeen
scheikunde
scheikunde bezem
geschiedenis
Engels
tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving
wiskunde A
wiskunde A (pilot)
wiskunde B
wiskunde B (pilot)
wiskunde C
wiskunde C (pilot)
Latijn
economie
maatschappijwetenschappen
maatschappijwetenschappen (pilot)
natuurkunde
natuurkunde bezem
Duits
management & organisatie
Grieks
biologie
biologie bezem
filosofie
Frans
muziek
aardrijkskunde
Fries
Russisch
Spaans
Turks
Arabisch
CPE tekenen

       
CPE handvaardigheid

       
CPE textiele vormgeving