Centrale examens 2016 1e tijdvak

Havo

Toelichting op de tabel en de documenten

  Errata
Examen Opg. Spr. CV TIA Opg. CV/IE
maatschappijwetenschappen
maatschappijwetenschappen (pilot)
natuurkunde
aardrijkskunde
Nederlands
geschiedenis
Frans
filosofie    
management & organisatie
muziek
Engels
Duits
biologie
kunst
beeldende vormgeving-dans-drama-muziek-algemeen
wiskunde A
wiskunde A (pilot)
wiskunde B
wiskunde B (pilot)
economie
scheikunde
tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving
Fries
Russisch
Spaans
Turks
Arabisch