Centrale examens 2015

Vmbo CSPE KB

Toelichting op de tabel en de doc"umenten

Handleiding bij de applicaties

  Errata
Examen Opg. CV en IE Appl. TIA Opg. CV/IE
bouwtechniek-timmeren CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4uitwerkbijlageminitoets_1minitoets_2minitoets_3 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
bouwtechniek-metselen CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2minitoets_1minitoets_2minitoets_3 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
bouwtechniek-schilderen CSPE KB opgavenminitoets_1minitoets_2minitoets_3minitoets_4 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
bouwtechniek-fijnhoutbewerken CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4bijlage_5minitoets_1minitoets_2 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
bouw-breed CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3minitoets_1minitoets_2 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
elektrotechniek CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4uitwerkbijlageminitoets_1minitoets_2 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
grafimedia CSPE KB opgavenbijlageuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3minitoets_1minitoets_2 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
installatietechniek CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3minitoets_1minitoets_2 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
instalektro CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4bijlage_5uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2minitoets_1minitoets_2 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
metalektro CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4minitoets_1minitoets_2minitoets_3 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
metaaltechniek CSPE KB opgavenuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2minitoets_1minitoets_2minitoets_3 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
transport en logistiek CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4bijlage_5uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4
uitwerkbijlage_5uitwerkbijlage_6minitoets_1minitoets_2
correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
voertuigentechniek CSPE KB opgavenbijlageuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4uitwerkbijlage_5minitoets_1minitoets_2minitoets_3 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
verzorging CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4uitwerkbijlage_5uitwerkbijlage_6
minitoets_1minitoets_2
correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
uiterlijke verzorging CSPE KB opgavenuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4uitwerkbijlage_5uitwerkbijlage_6uitwerkbijlage_7uitwerkbijlage_8minitoets_1
minitoets_2minitoets_3
correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse erratum
zorg en welzijn-breed CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4uitwerkbijlage_5uitwerkbijlage_6uitwerkbijlage_7
minitoets_1minitoets_2minitoets_3
correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
administratie CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2uitwerkbijlageminitoets_1minitoets_2 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
handel en verkoop CSPE KB opgavenbijlageuitwerkbijlageminitoets_1minitoets_2minitoets_3minitoets_4 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
handel en administratie CSPE KB opgavenbijlageuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2minitoets_1minitoets_2minitoets_3 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
mode en commercie CSPE KB opgavenbijlageuitwerkbijlageminitoets_1minitoets_2minitoets_3 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse erratum
consumptief-bakken CSPE KB opgavenopgavenopgavenopgavenuitwerkbijlageminitoets_1minitoets_2minitoets_3 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
consumptief-horeca CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3minitoets_1minitoets_2 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse erratum
consumptief-breed CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4minitoets_1
minitoets_2minitoets_3minitoets_4
correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
landbouw en natuurlijke omgeving
plantenteelt open teelten CSPE KB
opgavenminitoets_1minitoets_2 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
landbouw en natuurlijke omgeving
plantenteelt gesloten teelten CSPE KB
opgavenminitoets_1minitoets_2 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
landbouw en natuurlijke omgeving
groene ruimte CSPE KB
opgavenminitoets_1minitoets_2 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse erratum
landbouw en natuurlijke omgeving
bloembinden en -schikken CSPE KB
opgavenminitoets_1minitoets_2 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
landbouw en natuurlijke omgeving
dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE KB
opgavenuitwerkbijlageminitoets_1minitoets_2 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse  
landbouw en natuurlijke omgeving
dierhouderij en -verzorging gezelschapsdieren CSPE KB
opgavenbijlageuitwerkbijlageminitoets_1minitoets_2 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse erratum
landbouw en natuurlijke omgeving
verwerking agrarische producten CSPE KB
opgavenbijlageminitoets_1minitoets_2 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
landbouw en natuurlijke omgeving
agrarische bedrijfseconomie CSPE KB
opgavenbijlageuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2minitoets_1minitoets_2 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
landbouw en natuurlijke omgeving
agrarische techniek CSPE KB
opgavenbijlageuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2minitoets_1minitoets_2 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
landbouw-breed CSPE KB opgavenbijlageuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2minitoets_1minitoets_2 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
ICT-route CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2minitoets_1 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
techniek-breed CSPE KB opgavenbijlage_1bijlage_2uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2minitoets_1minitoets_2 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse erratum
sport, dienstverlening en veiligheid CSPE KB opgavenbijlageuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4uitwerkbijlage_5minitoets_1minitoets_2 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
intersectoraal CSPE KB
technologie en dienstverlening
opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4minitoets_1
minitoets_2
correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse erratum herziene versie
intersectoraal CSPE KB
technologie en commercie
opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3minitoets_1minitoets_2 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse erratum herziene versie
intersectoraal CSPE KB
dienstverlening en commercie
opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2minitoets_1minitoets_2 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse erratum herziene versie
CSPE KB
profiel produceren, installeren en energie
opgavenbijlageuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4uitwerkbijlage_5minitoets_1minitoets_2minitoets_3 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
CSPE KB
profiel bouwen, wonen en interieur
opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2minitoets_1minitoets_2 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
CSPE KB
profiel mobiliteit en transport
opgavenbijlage_1bijlage_2uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4minitoets_1minitoets_2minitoets_3
minitoets_4
correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
CSPE KB
profiel zorg en welzijn
opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4uitwerkbijlage_5uitwerkbijlage_6
minitoets_1minitoets_2minitoets_3
correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
CSPE KB
profiel economie en ondernemen
opgavenuitwerkbijlageminitoets_1minitoets_2minitoets_3 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
CSPE KB
profiel horeca, bakkerij en recreatie
opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4uitwerkbijlage_5minitoets_1
minitoets_2minitoets_3
correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse