Centrale examens 2015

Vmbo CSPE BB

Toelichting op de tabel en de doc"umenten

Handleiding bij de applicaties

  Errata
Examen Opg. CV en IE Appl. TIA Opg. CV/IE
bouwtechniek-timmeren CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4bijlage_5uitwerkbijlageminitoets_1minitoets_2 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse erratum
bouwtechniek-metselen CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3minitoets_1minitoets_2 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
bouwtechniek-schilderen CSPE BB opgavenuitwerkbijlageminitoets_1minitoets_2minitoets_3 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
bouwtechniek-fijnhoutbewerken CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4minitoets_1minitoets_2 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse erratum
bouw-breed CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3minitoets_1minitoets_2 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
elektrotechniek CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3minitoets_1minitoets_2 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
grafimedia CSPE BB opgavenuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3minitoets_1 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
installatietechniek CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2minitoets_1minitoets_2 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
instalektro CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4bijlage_5bijlage_6uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2minitoets_1
minitoets_2
correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
metalektro CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4minitoets_1minitoets_2minitoets_3 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
metaaltechniek CSPE BB opgavenuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2minitoets_1minitoets_2minitoets_3 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
transport en logistiek CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4minitoets_1minitoets_2 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
voertuigentechniek CSPE BB opgavenuitwerkbijlageminitoets_1minitoets_2minitoets_3minitoets_4 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse erratum
verzorging CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4uitwerkbijlage_5minitoets_1
minitoets_2
correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
uiterlijke verzorging CSPE BB opgavenuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4uitwerkbijlage_5uitwerkbijlage_6uitwerkbijlage_7uitwerkbijlage_8minitoets_1
minitoets_2minitoets_3
correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
zorg en welzijn-breed CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4uitwerkbijlage_5minitoets_1minitoets_2 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse erratum
administratie CSPE BB opgavenuitwerkbijlageminitoets_1minitoets_2 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
handel en verkoop CSPE BB opgavenbijlageuitwerkbijlageminitoets_1minitoets_2minitoets_3minitoets_4 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
handel en administratie CSPE BB opgavenbijlageuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2minitoets_1minitoets_2minitoets_3 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
mode en commercie CSPE BB opgavenbijlageuitwerkbijlageminitoets_1minitoets_2minitoets_3 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
consumptief-bakken CSPE BB opgavenopgavenopgavenopgavenuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2minitoets_1minitoets_2minitoets_3minitoets_4 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
consumptief-horeca CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4uitwerkbijlage_5uitwerkbijlage_6
minitoets_1minitoets_2
correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse erratum
consumptief-breed CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4minitoets_1minitoets_2
minitoets_3minitoets_4
correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
landbouw en natuurlijke omgeving
plantenteelt open teelten CSPE BB
opgavenminitoets_1minitoets_2 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
landbouw en natuurlijke omgeving
plantenteelt gesloten teelten CSPE BB
opgavenminitoets_1minitoets_2 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
landbouw en natuurlijke omgeving
groene ruimte CSPE BB
opgavenminitoets_1minitoets_2 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
landbouw en natuurlijke omgeving
bloembinden en -schikken CSPE BB
opgavenminitoets_1minitoets_2 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
landbouw en natuurlijke omgeving
dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE BB
opgavenuitwerkbijlageminitoets_1minitoets_2 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse  
landbouw en natuurlijke omgeving
dierhouderij en -verzorging gezelschapsdieren CSPE BB
opgavenbijlageuitwerkbijlageminitoets_1minitoets_2 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse erratum
landbouw en natuurlijke omgeving
verwerking agrarische producten CSPE BB
opgavenminitoets_1minitoets_2 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
landbouw-breed CSPE BB opgavenbijlageuitwerkbijlageminitoets_1minitoets_2 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
ICT-route CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2minitoets_1 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
techniek-breed CSPE BB opgavenbijlage_1bijlage_2uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2minitoets_1 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse erratum
sport, dienstverlening en veiligheid CSPE BB opgavenuitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4uitwerkbijlage_5uitwerkbijlage_6minitoets_1minitoets_2 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
intersectoraal CSPE BB
technologie en dienstverlening
opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4minitoets_1
minitoets_2
correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse erratum herziene versie
intersectoraal CSPE BB
technologie en commercie
opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3minitoets_1minitoets_2 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse erratum herziene versie
intersectoraal CSPE BB
dienstverlening en commercie
opgavenbijlage_1bijlage_2uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3minitoets_1minitoets_2 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse erratum herziene versie
CSPE BB
profiel produceren, installeren en energie
opgavenbijlage_1bijlage_2uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4minitoets_1minitoets_2minitoets_3 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
CSPE BB
profiel bouwen, wonen en interieur
opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3bijlage_4uitwerkbijlageminitoets_1minitoets_2 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
CSPE BB
profiel mobiliteit en transport
opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4uitwerkbijlage_5minitoets_1
minitoets_2minitoets_3minitoets_4
correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
CSPE BB
profiel zorg en welzijn
opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4uitwerkbijlage_5uitwerkbijlage_6
minitoets_1minitoets_2
correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
CSPE BB
profiel economie en ondernemen
opgavenbijlageuitwerkbijlageminitoets_1minitoets_2minitoets_3 correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse
CSPE BB
profiel horeca, bakkerij en recreatie
opgavenbijlage_1bijlage_2bijlage_3uitwerkbijlage_1uitwerkbijlage_2uitwerkbijlage_3uitwerkbijlage_4minitoets_1minitoets_2
minitoets_3
correctievoorschrift antwoorden_minitoetsen instructie_examinator zip"-file_met_applicaties toets-_en_item-analyse