Centrale examens 2015 1e tijdvak

Vmbo CSE KB

Toelichting op de tabel en de documenten

  Errata
Examen Opg. Spr. CV TIA Opg. CV/IE
Nederlands CSE KB
geschiedenis en staatsinrichting CSE KB
Engels CSE KB
Duits CSE KB
wiskunde CSE KB
aardrijkskunde CSE KB
aardrijkskunde CSE KB bezem
maatschappijleer 2 CSE KB
natuur- en scheikunde 1 CSE KB
economie CSE KB
biologie CSE KB
Arabisch CSE KB  
Turks CSE KB  
Spaans CSE KB